Log in Word Lid!

Voorwaarden

Door je aan te melden als member van SeeYouDance, verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom eerst goed door voordat je je aanmeldt.

Voor een VIP membership gelden naast de algemene voorwaarden tevens de aanvullende voorwaarden welke beschreven staan onderaan deze pagina.Laatste wijziging: 22 November 2010

I. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.seeyoudance.nl welke eigendom zijn van SeeYouDance
b. Om lid te mogen worden van de website, moet je minimaal zestien jaar oud zijn.

II. CONTENT

a Alle content die door jou op de website wordt aangeboden, mag door SeeYouDance op iedere wijze worden gebruikt, gereproduceerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gedistribueerd, verkocht en op alle mogelijke manieren openbaargemaakt, zonder hiervoor eerst toestemming van jou te verkrijgen.
b Je gaat ermee akkoord dat SEEYOUDANCE voor het hiervoor onder 2.1 genoemde gebruik geen vergoeding aan jou verschuldigd is.
c Jij mag via de website alleen content voor publicatie aanbieden wanneer die content jouw eigendom is. Publiceer je toch content waarvan je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan SeeYouDance hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

III. RECHTEN / VERPLICHTINGEN GEBRUIKERS

a. Je mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
b. Je mag maximaal één persoonlijk profiel aanmaken. Profielen met racistische of politiek getinte teksten zijn verboden.
c. Het is verboden de website te gebruiken:
i. in strijd met het bepaalde in deze Algemene en/of de aanvullende Voorwaarden.
ii. in strijd met relevante wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
iii. door het aannemen van een valse identiteit. Je profiel is alleen bestemd voor jou, en inloggen mag alleen onder je eigen profiel.
iv. voor het plaatsen van naaktafbeeldingen of afbeeldingen met wapens of vlaggen.
v. met behulp van scripts.
vi. op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze (waaronder ook autofreshers/mouseclickers/etc.)
vii. voor spammen, reclame maken en andere commerciële activiteiten, zonder nadrukkelijke toestemming van SEEYOUDANCE. Hieronder vallen ook (al dan niet commerciële) fotografische activiteiten.

IV. CONTROLE

a. SEEYOUDANCE behoudt zich het recht voor aangifte te doen bij de politie indien strafbare feiten plaatsvinden. Hierbij zal SEEYOUDANCE alle beschikbare persoonsgegevens, inclusief beschikbare IP nummers, te melden.
b. SEEYOUDANCE is gerechtigd om alle door leden verzonden berichten (zowel publiek als privé) te lezen, met het doel klachten op te lossen en preventief maatregelen te nemen om leden te beschermen.
c. SEEYOUDANCE heeft te allen tijde het recht topics te sluiten en/of informatie cq. profielen op deze site te verwijderen of aan te passen, evenals leden of bezoekers totale toegang te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

V. PRIVACY POLICY

a. SEEYOUDANCE gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens.
b. SEEYOUDANCE zal geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij dit nadrukkelijk wordt aangegeven of als je hier zelf toestemming voor geeft.
c. SEEYOUDANCE kan gebruik maken van geavanceerde ad-management software om doelgericht advertenties, tailorsite content, mailingen en sponsoring te kunnen versturen. De software kan hiervoor gebruik maken van cookies om op basis van de gebruikersprofielen doelgerichte advertenties te versturen naar individuele browsers.
d. De moderators die gebruikers-berichten lezen, mogen deze informatie alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden (klachten oplossen en preventieve veiligheidsmaatregelen nemen) gebruiken.

VI. WIJZIGINGEN
a. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. SEEYOUDANCE is niet verplicht haar gebruikers hiervan op de hoogte te stellen, daarom wordt aanbevolen dat je zelf regelmatig de website bekijkt om te zien of er nog wijzigingen zijn aangebracht

VII. TOEPASSELIJK RECHT

a. Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te Eindhoven bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.
b. Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de website, is Nederlands recht van toepassing.

VIII. SLOTBEPALING

a. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overenkomst gestalte wordt gegeven.Aanvullende voorwaarden voor het bestellen van vrijkaarten.

I. TOEPASSELIJKHEID AANVULLENDE VOORWAARDEN

a. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op het bestellen van vrijkaarten op www.seeyoudance.nl en dienen als aanvulling op de “Algemene Voorwaarden” van SeeYouDance.nl.

II. RECHTEN / VERPLICHTINGEN GEBRUIKERS

a. Op gezette tijden kun je via de website, voor maximaal 2 feesten per week, plekken op de gastenlijst of vrijkaartjes te bestellen. Per feest kun je maximaal 2 kaarten of plekken op de gastenlijst bestellen

b. Voor het bestellen van plaatsen op de gastenlijst of vrijkaarten geldt, zo lang de voorraad strekt en maximaal 2 plekken op de gastenlijst of vrijkaarten per event, per (post) adres.

c. Zodra een bestelling is geplaatst, is het niet meer mogelijk deze te wijzigen. Wel kun je een bestelling annuleren, maar pas nadat je bestelling door de organisatie van het evenement is bevestigd.

d. Zodra een bestelling is geplaatst, zullen de benodigde persoonsgegevens worden doorgegeven aan de organisator van het betreffende feest. Deze is vervolgens verantwoordelijk voor de verzending van kaarten, dan wel plaatsing op de gastenlijst. Van de organisator van het feest zul je een bevestiging ontvangen zodra op de gastenlijst bent geplaatst of de kaarten zijn verstuurd. SeeYouDance is in geen geval verantwoordelijk voor het (correct en tijdig) plaatsen op de gastenlijst of verzenden van vrijkaarten. Hier kan dan ook nimmer een beroep op worden gedaan en of aanspraak op gemaakt worden.

e. Voor het bestellen van vrijkaarten heb je een bestelcode nodig. Deze code ontvang je, nadat je jezelf hier voor hebt aangemeld, per sms. Members kunnen online sparen voor "CREDITS". Iedere ingewisselde credit geeft recht op 1 gratis smsje met daarin een bestelcode. Heb je geen VIP credits (meer) dan zal de dienst doorlopen tegen een tarief van € 1,50 per bericht/bestelcode (maximaal 2 berichten per week). Wil men de abonnementsdienst stoppen, dan kan dit door VIP UIT naar 4004 sms'en.

f. Deze dienst is te allen tijde gekoppeld aan het mobiele nummer wat is opgegeven in je profiel. Het is verboden een vals nummer op te geven of het nummer van derden te gebruiken. Ook als deze hiertoe toestemming heeft verleend.

g. Indien het gebruik van de dienst niet verrekend kan worden middels de SMS dienst, als de member handelt in strijd met de algemene of aanvullende voorwaarden, of als de member handelt in strijd met wettelijke bepalingen, behoudt SeeYouDance zich het recht voor om het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder restitutie van eventueel betaald lidmaatschapsgeld.

h. Het is verboden het lidmaatschap te gebruiken in strijd met het bepaalde in deze Aanvullende algemene Voorwaarden of de Algemene voorwaarden. Ook is het verboden het lidmaatschap te gebruiken in strijd met relevante wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

i. Het is verboden via SEEYOUDANCE verkregen vrijkaarten of plekken op de gastenlijst over te dragen aan derden. Indien dit wel gebeurt, kunnen vrijkaarten of plekken op de gastenlijst ongeldig worden gemaakt en/of het account op SEEYOUDANCE worden gedeactiveerd.

III. SLOTBEPALING

a. Indien een bepaling uit deze Aanvullende Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze Aanvullende Algemene Voorwaarden in zijn geheel aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overenkomst gestalte wordt gegeven.

Contact | FAQ | Voorwaarden
© 2016 See You Dance